Chuyên Mục

Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

TTO - Chọn hướng tiến công chiến lược là một nội dung cốt lõi và quan trọng của nghệ thuật quân sự. Nhìn tổng quát, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ta có 4 lần chuyển hướng tiến công chiến lược quan trọng nhất.

TTO

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top